فرم بریف سئو مخصوص مشتریان سئو

هدف شما از سئو سایت شامل کدام مورد زیر است
دوست دارید برای مبحث سئو سایت خودتان ماهانه چقدر سرمایه گذاری کنید؟
**هزینه های سئو ماهانه می باشد.